Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Fempowerment

Kvinnojouren Fempowerment erbjuder olika stödresurser till våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourverksamhet erbjuder vi hjälp, stöd och juridisk rådgivning på olika språk.

Förutom stödjande verksamhet så arbetar vi med förebyggande arbete genom kunskapsspridning i möte med vuxna och unga i olika verksamheter. Vi är en feministisk och antirasistisk ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden.