Evenemang
Tillbaka till startsidan

Flickadagen 2020!

Nu är det äntligen dags! På Internationella Flickadagen den 11 oktober har ni möjligheten att tillsammans med Flickaplattformen och Youth 2030 Movement uppmärksamma och synliggöra flickors* demokratiska utrymme! 

När: Söndagen den 11 oktober 2020
Tid: 09.00-16.00
Var: Stockholm
Plats: RFSLs lokaler på Saltmätargatan 20, tillgänglig toalett och hiss finns
Kostnad: Gratis! Resekostnader kan täckas av Flickaplattformen, dock inte övernattningskostnader, kontakta Flickaplattformen för detta. Fika, frukt och smörgåsar kommer finnas under båda pass.

Under dagen kommer det finnas två olika workshops som ni som våra medlemmar kommer kunna anmäla er till, ni hittar dem båda i anmälningen nedan!

Workshop 1: om flickors möjlighet att påverka politiken lokalt
Denna workshop handlar om hur flickor i praktiken kan få större inflytande över platsen de bor på. Vilka beslut tas på vilken nivå, och vem har rätt att påverka - och hur? Hur kan vi bli bättre på att inkludera flickor i förändringsarbete? I en samskapande workshop får flickor merkunskap om hur och vad de kan påverka, och får konkreta verktyg för att förändra i sin närmiljö. De myndigheter, politiker och civilsamhället som deltar får genom sitt deltagande kunskap och verktyg för att lyssna på och inkludera flickor bättre i sitt arbete, lära sig av positiva exempel och av flickorna i rummet.
Tid: 09.30-12.00

Workshop 2: om sänkt rösträttsålder för unga
Nu när barnkonventionen är svensk lag är ett naturligt nästa steg att sänka rösträttsåldern. Vi bjuder in till en samskapande workshop mellan unga och myndigheter, politiken och civilsamhället, där de gemensamt lär sig mer om åldersmaktsordningen och hur den ser ut i vardagen. Utgångspunkten för workshopen är att rösträttsåldern behöver sänkas. Men hur? Unga och myndigheter, politiken och civilsamhället får tillsammans skapa lösningar på detta, som kan ligga till grund för både Flickaplattformens och Youth 2030 Movements kommande kampanjer, samt ert arbete med att fortsatt implementera barnkonventionen.
Tid: 13.30-15.45

Trots att vi gärna hade sett att alla våra fina medlemmar hade kunnat få chansen att delta under Flickadagen 2020 kommer det tyvärr i år vara begränsat med antal platser. Dels på grund av Covid-19, men även för att vi vill att de unga som deltar ska utgöra majoriteten av deltagare under eventet.
Det är därför viktigt att ni anmäler er så fort som möjligt, urvalet kommer dels göras utifrån först anmälda men verksamhetens relevans till årets ämne kommer även att påverka. Det kan alltså även bli så att man endast får plats på en av de två workshops som kommer hållas under dagen.
Ni vet att ni har en garanterad plats när ni får en bekräftelse på att vi mottagit och registrerat er anmälan, per mail.

Anmäl er HÄR!