Evenemang
Tillbaka till startsidan

Expertråd psykisk ohälsa

VAR: Mötet äger rum i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen.
ANMÄL DIG HÄR 

VIKTIGT: Du kommer få en bekräftelse per mail på OM du har blivit en deltagare i expertgruppen. Då det finns ett begränsat antal platser och vi vill få in en bredd av perspektiv och erfarenheter, så behöver du i anmälan berätta lite mer om varför du vill vara med i expertmötet och med vilka perspektiv du vill bidra. Om du inte fått ett bekräftelsemail på mottagen anmälan senast en vecka efter du anmält dig, maila sara@flickaplattformen.se för att se om du fått plats.

NÄR: Lördagen den 5 september 2020 kl 9.00-17.00.
MAT: Det kommer serveras frukostmacka, lunch och fika.
BOENDE: För er som inte kommer från Stockholmsområdet så finns det möjlighet att få 1 natts boende. Vid behov av en medföljande vuxen så får även hen boende.
RESA: För alla er som bor med pendlingsavstånd till Stockholm så står vi för tågbiljetter. För er som bor längre bort och skall bo på hotell så ingår självklart resekostnaderna också.
FÖRBEREDELSE: Inför expertmötet förväntas du fylla i följande undersökning som skall skickas in senast den 2 september.  Undersökningen hittar du här.
Det bör inte ta mer än 30 min och är för att processledaren, alltså den person som kommer hålla i expertmötet, ska ha ett hum om era specifika perspektiv i frågan och kunna lägga upp dagen därefter. Undersökningen är ett underlag för ert möte. Ni fyller i det anonymt.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DITT DELTAGANDE: För att kunna delta förväntas du stå bakom vår värdegrund, se i anmälan. Vi på Flickaplattformen förväntar oss att du som deltagare dels fyller i den förberedande undersökningen inför expertmötet och dels deltar under hela dagen den 5/9. Efter expertmötet har du som expert möjlighet att fortsätta vara engagerad och driva de frågor och perspektiv som ni på expertmötet identifierar, tillsammans med Flickaplattformens nätverk, men det är inget krav.

DINA RÄTTIGHETER: Du har rätt att inte bli fotograferad samt att ditt namn inte står med i rapporter eller underlag från expertmötet. Du har rätt att avboka ditt deltagande, maila i sådant fall omgående till sara@flickaplattformen.se, senast dagen innan. Du har också rätt att avbryta ditt deltagande under mötets gång om du upplever att du inte får ta plats, tas på allvar eller att du inte känner dig trygg. Du har rätt att veta vad som händer med allt material som tas fram under mötet, samt att få ta del av och se över dina bidrag så att du inte känner dig missuppfattad eller felciterad. Du har rätt till stöd, om du skulle behöva, efter mötet. Kontakta i sådant fall Flickaplattformens projektledare Sara på sara@flickaplattformen.se.
COVID-19: Vi tar Covid-19 på största allvar och på grund av detta har vi limiterat gruppen till max 10 personer. Alla kommer få tydliga instruktioner om platsfördelning och hur vi håller avstånd inför träffen. Om du uppvisar minsta symptom ber vi dig om att stanna hemma. Om du uppvisar symptom vid träffen kan du bli ombedd att lämna våra lokaler. Det kan ev bli så att vi använder munskydd. Mer info om detta följer. I sådant fall delar vi ut dessa gratis vid träffen. Allas vår trygghet och hälsa är av högsta prioritet! Du som är under 18 år behöver också din målsmans godkännande för att få delta. Det beror på Covid-19. Mer info i anmälan.

ÖVRIGT: Det underlag och de frågor som kommer av ert expertmöte kommer ligga till grund för ett sakråd, torsdagen den 24 september, där stake-holders, myndigheter och organisationer i Flickaplattformens nätverk kommer diskutera hur vi gemensamt skall arbeta vidare med de perspektiv och problem ni i expertgruppen ramar in under expertmötet. Du får gärna delta vid sakrådet - det är en halvdag, och du kan få resan betald. Dock ingår inte boende! Det som kommer ur sakrådet kan vara en mängd olika saker - och du har rätt att få följa/delta i processen och se vad ert viktiga bidrag landar i. Du kommer också få ett symboliskt arvode på 999kr, efter avslutat deltagande. Det är för att vi dels vill visa att vi värderar ungas röster och expertis och dels för att det finns dem som ev. missar arbete för att kunna delta.