Evenemang
Tillbaka till startsidan

Ansök om en plats i vårt expertråd!

Du som söker behöver ha kunskap om ämnet, levd eller annan. Vi söker personer med tolkningsföreträde - det betyder inte att du måste blivit personligt drabbad. Det kan också vara att du är en del av det kollektiv som drabbas när unga mördas i orten och vill få komma till tals.

Syfte:

 • Låta flickor* och unga icke-binära utvidga debatten och få definiera samtalet om det dödliga våldet i orten.
 • Analysera och diskutera effekterna av dödliga våldet i orten: vilka påverkas? Hur?
 • Kartlägga det dödliga våldet: vilka mekanismer ligger bakom och vad finns det för konsekvenser?
 • Vad behövs av samhället för att förebygga det dödliga våldet. Vad är produktivt preventivt arbete?
 • Diskutera hur vi kollektivt hanterar the aftermath efter ett dåd.

Det material och arbete som kommer av ett expertråd blir till ett underlag som ligger till grund för ett sakråd där civilsamhället, myndigheter och föreningar i Flickaplattformens nätverk, träffas för att arbeta med ert underlag. Målet är att vi med ansvar skall lyssna på er, utveckla och förbättra våra verksamheter utifrån er expertis och synliggöra era röster i vårt arbete. Flickarådet kommer också sammanställas i en rapport och bli ett viktigt kunskapsbidrag i kampen mot det dödliga våldet. Sällan får ungas röster, perspektiv och erfarenheter stå i centrum för samtalet, det ska vi ändra på, tillsammans med er. Ansök idag!

 • Vem: flickor*, unga icke-binära, 12-20 år
 • När: Lördag och söndag 20-21 mars 2021
 • Tid: 10-17 (avbrott för 1h lunch), båda dagarna.
 • Var: Digitalt på zoom! Dock kan du som behöver få hotellrum på din hemort - så att du får sitta ostört, tryggt och ifred.
 • Du kommer också få ett symboliskt arvode på 999kr, efter avslutat deltagande. Det är för att vi dels vill visa att vi värderar ungas röster och expertis och dels för att det finns dem som ev. missar arbete för att kunna delta.
 • Ansökan krävs, det finns 8 platser.

tjejer* eller flickor*: när vi skriver tjej eller flicka så menar vi alla som väljer att definiera sig som sådan, det inbegriper också personer med transerfarenhet.