Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell organisation som jobbar för unga tjejers rättigheter och välmående. Vi erbjuder stöd via chatt och mail till alla som identifierar sig som tjej och är mellan 10 och 20 år. Föreningen grundades år 2010 i området Stenungsund-Tjörn-Orust. Idag vänder vi oss till unga tjejer i hela Västra Götaland!

Vårt mål är att jobba stöttande och stärkande, oavsett om en stödsökande berättar om våld, övergrepp, ensamhet eller något helt annat. De flesta stödsamtalen handlar om utsatthet för någon typ av våld och övergrepp. Som stödsökande är det alltid möjligt att vara anonym.

Utöver stödet på nätet jobbar vi hela tiden aktivt för att nå ut till allt fler unga tjejer. Vi jobbar även opinionsbildande för att lyfta våra stödsökandes berättelser och upplevelser till politiker och andra makthavare. Vi samverkar med andra ideella föreningar, kommuner runt om i Västra Götaland och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Expertkunskap

Våld i nära relationer, sexuellt våld, barns rättigheter, bemötande, nätbaserad stödverksamhet, samverkan mellan kommunal och ideell verksamhet.

Erbjuder

Grundutbildningar, föreläsningar, chatt- och jourverksamhet.