Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

RealStars

RealStars verkar för en bättre värld fri från trafficking. Vi arbetar på bred front för att skapa debatt och kanalisera opinion som finns mot sex trafficking. RealStars arbetar inom Sverige och EU genom kampanjer och kunskapsspridning för att påskynda ett förebyggande arbete för att utrota trafficking. Målet är en skärpt lagstiftning liknande den svenska sexköpslagen som är ett effektivt verktyg för att motverka efterfrågan.

Vårt budskap är Fair Sex. Det betyder att vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt.

Expertkunskap

Trafficking, svenska sexköpslagen, prostitution, övergrepp, Fair Sex, föreläsa i skolan.

Erbjuder

Föreläsningar, kreativa workshop, interaktiva läromedel & webbspel för skolan.