Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

Operation 1325

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

När resolution 1325 antogs var det en stor seger för freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen. Idag har civilsamhället en minst lika viktig roll att spela för att se till att resolutionens löften blir verklighet. Genom en global granskning av implementeringen av resolution 1325 i en rad länder bidrar Operation 1325 tillsammans med systerorganisationer runt om i världen till att sammanställa data om hur långt vi egentligen kommit.

Expertkunskap

Fred och säkerhet, utbildning, granskning, FN systemet, samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och staten, att stärka kvinnors inflytande i fredsprocesser.

Erbjuder

Utbildningar, workshops.