Medlemsaktör
Tillbaka till startsidan

GUTS mötesplats för tjejer & transpersoner

GUTS riktar sig till unga kvinnor och transpersoner från 13 år och uppåt. GUTS erbjuder öppen verksamhet, stöd- och samtalsgrupper, intresse- och aktivitetsgrupper, arrangemang samt enskilt stöd. Vi arbetar med fokus på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och tar hänsyn till variabler som genus, funktionalitet, sexualitet, ålder, etnicitet och social klassbakgrund. GUTS arbetar för att förebygga sociala problem genom att främja psykosocial hälsa och syftar till att medvetandegöra kring strukturella orättvisor. GUTS strävar efter att bidra till att deltagarna kan utvecklas till mer medvetna, reflekterande, och välmående unga. Genom delaktighet i gemenskapen får de unga möjlighet till ökad självkännedom och självkänsla. Detta är en förutsättning för att sedan kunna utöva ett reellt inflytande över sitt liv och i samhället. Genom arbetet på GUTS synliggörs behov och livssituationer hos unga kvinnor och transpersoner i Angered som grupp.

Expertkunskap

Normkritik, värderings-, genus-, antirasism- och hbtqfrågor. Flickors och tranpersoners livsomständigheter i förorten, bemötande, ickekränkning, inkludering, opinionsbildning.

Erbjuder

Mötesplats, nätverksträffar, temadagar, samtalsgrupper, nätverk för HBTQ-ungdomar.