Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Uttalande om Kvinnor och Media inför FN:s 62:a Kvinnokommission

Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter rum i New York. Ett skriftligt uttalande utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media har skickats in av Sveriges Kvinnolobby tillsammans med en rad organsiationer, Flickaplattformen är en av dem. 

Commission on the Status of Women är det tillfälle då FN:s medlemsländer samlas i högkvarteret för att sätta mål och formulera konkreta åtgärder för att främja kvinnors rättigheter världen över. Nästa års huvudtema för mötet är Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.

Uppföljningstemat, som nästa år ska följa upp slutsatserna från den 47:e Kvinnokommissionen är: Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women.

Läs uttalandet här: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/uttalande-om-kvinnor-och-media-infor-...