Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

FN-DAGEN 2017

Idag, 24 oktober är det FN-dagen. Samma dag som FN-stadgan för 77 år sedan trädde i kraft och FN bildades. 

Världens ledare har genom utvecklingsavtalet Agenda 2030 förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra stora saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort, vilket skapar hinder för jämställdhet och utveckling. De Globala målen omfattar många av de områden där flickor och kvinnor diskrimineras. Det gäller bland annat mäns våld mot kvinnor, trafficking, lönediskriminering, könsstympning, barnäktenskap och mödradödlighet.

Flickaplattformen är med och kämpar för att uppmärksamma och stärka flickors rättigheter varje dag. I somras höll vi under Almedalsveckan seminariet “Almedalen 2030 - unga ledares visioner” där det diskuterades utmaningar och visioner med Agenda 2030, med särskilt fokus på Mål 5 “Jämställdhet” och Mål 10 “Minskad ojämlikhet”. Det blev ett oerhört uppskattat seminarium som berörde många olika fält. Här kan du se det i efterhand (vårt sem. börjar 06:07:20)! https://youtu.be/9s54dhWQcC4

FN-förbundet tar varje år fram skolmaterial i samband med FN-dagen som ett underlag  för lärande och diskussioner. Årets material har tema flickors rättigheter och agenda 2030 och finns att ladda ner här: https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/mer-om-fn/skolmateri...