Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Flickarapport Nationell Kris, det dödliga våldet

I kampen mot det dödliga våldet behövs ett flickaperspektiv. I rapporten, Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet, står flickor som lever i våldets epicentrum som experter och får själva beskriva, analysera och diskutera hur det är att leva i och nära det dödliga våldet. Experterna placerar våldet och dess konsekvenser i sina liv, bland sina familjer, i sina hemorter och i högsta grad det svenska samhället.

Sällan får unga själva höras gällande det dödliga våldet, trots att det direkt rör dom, deras liv och död. Särskilt inte flickor. Flickaplattformen anordnar Flickaråd för att lyfta upp flickor som experter, och skapa möjligheter för flickor att själva få rama in samtalet, forma diskussionen och kunna påverka myndigheter och civilsamhället. 

I rapporten får du även  läsa om myndigheters och civilsamhällets svar och diskussioner baserat på experternas röster. Det är en del av Flickaplattformens arbete med att skapa dialog mellan myndigheter, civilsamhälle och flickor. Flickarådet är vårt sätt att omsätta artikel 12 i Barnkonventionen till praktik. Barn och unga har rätt att höras och kunna påverka i alla frågor som rör dom och deras liv.

Kunskapsbidraget från Flickaråd Nationell kris, det dödliga våldet är unikt i sitt slag. Läs hela rapporten här.

Tack till våra experter, Flickrådet är för er och av er.

Flickarapport Nationell Kris, det dödliga våldet i pressen:

"Nationell kris, det dödliga våldet – ett unikt kunskapsbidrag från flickor"
Örebronyheter

"Ny rapport om det dödliga våldet – ur tjejers perspektiv"
Nyhetsbyrån Järva