Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

CSW62 DAG 2!

Under dag två på CSW62 deltog delar av delegationen på mötet mellan representanter från civilsamhället och FN:s Generalsekreterare António Guterres. Representanter från hela världen informerade, problematiserade och undrade över specifika saker som Guterres svarade på. Bland annat handlade inspelen från civilsamhället om inkluderingen av HBTQ-personer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, unga människors makt och inflytande i policyprocesser och det faktum att många kvinnor blivit nekade visum för att komma till USA och delta under Kvinnokommissionen.

Utöver detta var Guterres tydlig med att det finns stora problem med jämställdhet inom FN. Han talade om tre områden som han ser som extra viktiga och arbetar med för att förändra organisationen internt. Den första var jämställdhet på höga poster inom organisationen, där det sedan han tillträdde blivit en stor förbättring. Den andra handlade om de sexualbrott FN:s fredsbevarande styrkor är skyldiga till och sist de sexuella trakasserier och övergrepp som sker inom organisationen samt tystnadskulturen som råder. Guterres var tydlig med att det råder nolltolerans för sexuella trakasserier och att insatser i form av exempelvis bättre stöd för utsatt personal och utbildningsprogram för anställda är ett prioriterat område.

Vi är glada över att FN har en generalsekreterare som är uttalad feminist och som är självkritisk över de maktstrukturer som finns inom organisationen och tar krafttag för förändringsarbetet, både internt inom organisationen och externt, globalt.