Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

CSW62 DAG 1!

Igår drog äntligen CSW igång!

För Flickaplattformens delegation innebar det en lång dag med ett flertal olika seminarier, dels arrangerade av FN-organ och FN:s medlemsstater, dels av civilsamhällesorganisationer världen över. Bland annat deltog delar av delegationen på ett seminarium om ”The Spotlight Initiative” som är ett initiativ av EU och FN för att eliminera all form av våld mot ALLA kvinnor och flickor. Särskild glada blev vi över betoningen på vikten av ett intersektionellt synsätt på det våld och förtryck som kvinnor och flickor utsätts för. Bland andra, nämndes unga flickor, flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar, flickor och kvinnor som är del av ursprungsbefolkning och HBTQ-flickor och kvinnor som särskild utsatta grupper.

Vi avslutar dagens rapportering med ord från FN:s vice generalsekreterare Amina J Mohammed: “We are bringing violence out from the shadows and into the spotlight. Violence against women and girls has nowhere to hide.”

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter för fler uppdateringar från CSW!

Syntolkning:
Andrea, Rokibath och Kristina tittar in i kameran. I bakgrunden syns en stor sal fylld av människor.