Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Arbeta inkluderande med unga

Är det någonting vi på Flickaplattformen är bra på och stolta över är vår metod för att arbeta inkluderande med flickaperspektiv. Vi involverar flickorna i frågor som rör dem, låter deras röster höras, lyssnar och tar till oss av vad det är flickorna tycker är viktigt. Det kanske inte låter så svårt, men det är några steg som behöver sitta för att det ska bli bra och vi vet att det finns många organisationer, skolor, myndigheter och kommuner som både vill och kan bli bättre på detta. Därför vill vi dela med oss av grundpelarna till vår metod som också är dess framgångsfaktor. 

Allt vårt arbete utgår från att "Flickor har rätt att höras i alla frågor som rör dom och deras liv". Denna exakta formulering är hemtad från artikel 12 i Barnkonventionen som sedan 2020 är svensk lag. För att kunna föra dialog på lika villkor behöver vi samverka i att ta flickor på allvar och se flickor som experter i alla frågor som rör dom. På så sätt arbetar vi mot åldersmaktsordningen och skapar förutsättningar för verkligt inflytande

Flickaplattformen har under två år utvecklat metoder och arbetssätt för jämlika möten mellan makthavare, myndigheter, civilsamhället och flickor. För att skapa jämlika möten mellan vuxna med makt och flickor behövs: 

  • Inför: anordna ett möte som är separatistiskt för unga, låt flickor bli trygga i grupp först och ge dem utrymme att tillsammans diskutera fram sina flickaperspektiv. 
  • Under: när du anordnar ett möte mellan unga och vuxna, se till att unga är i majoritet i förhållande till de vuxna deltagarna. Detta skapar en trygghet och gör det enklare för flickorna att våga ta plats och äga sina frågor. Men framför allt, se till att lyssna!
  • Efter: om ni söker ungas expertis, arvodera dom för deras arbete! Vuxna experter får alltid betalt, ungas expertis bör därför värderas på samma vis. 

För att ge en röst åt de som verkligen behöver få höras är det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv när gruppen sammansätts. Här kommer våra bästa tips för att arbeta mer intersektionellt:

  • arbeta uppsökande för att nå dom som sällan får höras, det kräver resurser och arbetstid. Ni hittar unga på många digitala plattformar så som Instagram, TikTok och SnapChat, men också genom att pinpointa firtidsverksamheter. Det finns många unga som verkligen längtar efter att få höras. 
  • en stor del av arbetet handlar om att göra en egenrannsakan. Det kan ni börja med genom att reflektera över och arbeta med följande frågor: Vad har vi för representation internt och vilka normer förstärker vi? Hur förebygger vi minoritetsstress? Hur tillgängliga är vi?

Lyckas ni pricka in ovanstående fem punkter har ni kommit en bit på vägen. Låt denna process få ta tid och växa fram, det är inte gjort över en natt. Vi har utvecklat denna metod under ett tvåårigt projekt finansierat av Postkodstiftelsen.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på styrelse@flickaplattformen.se.