Kunskap & inspiration

Världen samlad för kvinnors och flickors rättigheter och hälsa i Köpenhamn

Den 16-19 maj 2016 var Flickaplattformen, tillsammans med nio representanter från våra medlemsaktörer, på den globala konferensen ”Women Deliver” i Köpenhamn. Konferensen är världens största sammankomst för frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter och hälsa. Läs krönikan om våra reflektioner angående konferensen.