Kunskap & inspiration

Debatt: Släpp in unga och kvinnor i arbetet för en bättre värld

Processen bakom framtagandet av målen och Agenda 2030 var en av de mest omfattande och inkluderande som hittills utförts på FN-nivå. Uppföljningen har också fokus på “Leave No One behind”. Men i flera sammanhang hamnar vi vid sidan av, skriver åtta representanter för svenska ungdoms- och kvinnoorganisationer i en debattartikel.
Kunskap & inspiration
De globala målen för hållbar utveckling

Flickaplattformen arbetar för en Agenda 2030 för alla flickor!

I september 2015 lovade världens ledare att sätta flickor och kvinnor först när de antog en ny utvecklingsagenda i FN, Agenda 2030. 17 mål har fastställts för att vi tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Flickor och kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av agendans utmaningar och är nyckeln till att bygga motståndskraftiga samhällen för att klara dem.